کشت نشایی چغندرقند با دو روش گلدان کاغذی و بدون استفاده از گلدان (ریشه لخت)

نوع رسانه: نشریه ترویجی
موضوعات :
گیا هان صنعتی
شابک: 978-9645202574
تاریخ انتشار: 1396
امتیاز دهی
آمار
تعداد مشاهده: 1,327
تعداد دریافت فایل: 866