کاهش ضایعات خرما

نوع رسانه: نشریه ترویجی
کلیدواژگان / برچسب ها :
کاهش ضایعات خرما
نوبت چاپ: اول
تاریخ انتشار: 1396
امتیاز دهی
آمار
تعداد مشاهده: 338
تعداد دریافت فایل: 262