روش ساختن تله برای کنترل زنبورهای زیان آور خرما

نوع رسانه: نشریه ترویجی
موضوعات :
گیاهپزشکی
کلیدواژگان / برچسب ها :
زنبورهای زیان اور خرما
شابک: 978-9645203786
تاریخ انتشار: 1396
امتیاز دهی
آمار
تعداد مشاهده: 789
تعداد دریافت فایل: 235