معرفی دانش فنی تولید 20 نوع فرآورده نوین غذایی و دارویی از آبزیان

نوع رسانه: کتاب
کلیدواژگان / برچسب ها :
آبزیان
موسسه / مرکز/ سازمان: موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور
تعداد صفحات: 54
تاریخ انتشار: 1396
امتیاز دهی
آمار
تعداد مشاهده: 461
تعداد دریافت فایل: 279