پیشگیری و کنترل عارضه سرقرمزی در میگوهای پرورشی

نوع رسانه: بروشور
کلیدواژگان / برچسب ها :
میگوی پرورشی
موسسه / مرکز/ سازمان: موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور
تاریخ انتشار: 1396
امتیاز دهی
آمار
تعداد مشاهده: 314
تعداد دریافت فایل: 158