پرورش ماهی در قفس، ملاحظات بهداشتی و زیست محیطی

نوع رسانه: کتاب
کلیدواژگان / برچسب ها :
پرورش ماهی در قفس
موسسه / مرکز/ سازمان: موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور
تعداد صفحات: 39
تاریخ انتشار: 1396
امتیاز دهی
آمار
تعداد مشاهده: 483
تعداد دریافت فایل: 356