آماده نمودن غده سیب زمینی برای کاشت

نوع رسانه: نشریه ترویجی
موضوعات :
سبزی و صیفی
تعداد صفحات: 10
نوبت چاپ: اول
تاریخ انتشار: 1380
امتیاز دهی
آمار
تعداد مشاهده: 380
تعداد دریافت فایل: 382