آشنایی با بیماری ویروسی لکه سفید و روش های پیشگیری از آن در مراکز تکثیر و مزارع پرورش میگو

نوع رسانه: نشریه ترویجی
موسسه / مرکز/ سازمان: موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور
تعداد صفحات: 21
تاریخ انتشار: 1396
امتیاز دهی
آمار
تعداد مشاهده: 92
تعداد دریافت فایل: 143