پرورش انبوه ریزجلبک نانوکلروپسیس اوکولاتا ( Nannochloropsis oculata )

نوع رسانه: دستوالعمل اجرایی
نویسنده : آقای اسمعیل پقه
کلیدواژگان / برچسب ها :
نانوکلروپسیس اوکولاتا
موسسه / مرکز/ سازمان: موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور
تعداد صفحات: 45
تاریخ انتشار: 1396
امتیاز دهی
آمار
تعداد مشاهده: 712
تعداد دریافت فایل: 900