پرورش ماهی هامور (EpinepHelus coioides)در قفسهای شناور

نوع رسانه: دستوالعمل اجرایی
کلیدواژگان / برچسب ها :
هامور
موسسه / مرکز/ سازمان: موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور
تعداد صفحات: 23
تاریخ انتشار: 1396
امتیاز دهی
آمار
تعداد مشاهده: 438
تعداد دریافت فایل: 395