راهنمای زیست محیطی پرورش ماهی در قفس (ویژه کاربران پرورش در قفس های دریایی)

نوع رسانه: نشریه ترویجی
کلیدواژگان / برچسب ها :
پرورش در قفس
موسسه / مرکز/ سازمان: موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور
تعداد صفحات: 20
تاریخ انتشار: 1396
امتیاز دهی
آمار
تعداد مشاهده: 107
تعداد دریافت فایل: 108