استفاده از تکنولوژِی در بخش کشاورزی

نوع رسانه: نشریه ترویجی
کلیدواژگان / برچسب ها :
تکنولوژی کشاورزی
تعداد صفحات: 17
نوبت چاپ: اول
تاریخ انتشار: 1388
امتیاز دهی
آمار
تعداد مشاهده: 158
تعداد دریافت فایل: 149