ارزیابی اجمالی اقتصادی و اجتماعی پرورش ماهی در قفس در منطقه جنوبی دریای خزر

نوع رسانه: دستوالعمل اجرایی
موسسه / مرکز/ سازمان: موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور
تاریخ انتشار: 1396
امتیاز دهی
آمار
تعداد مشاهده: 530
تعداد دریافت فایل: 216