تعیین محل استقرار قفس های شناور پرورش ماهی با استفاده از پارامترهای زیستی درسواحل جنوبی دریای خزر

نوع رسانه: دستوالعمل اجرایی
کلیدواژگان / برچسب ها :
دریای خزر
موسسه / مرکز/ سازمان: موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور
تاریخ انتشار: 1396
امتیاز دهی
آمار
تعداد مشاهده: 381
تعداد دریافت فایل: 112