روشهای کاهش خطر بروز بیماری در مزارع پرورش میگو

نوع رسانه: پوستر
کلیدواژگان / برچسب ها :
بیماری میگو
موسسه / مرکز/ سازمان: موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور
تاریخ انتشار: 1396
امتیاز دهی
آمار
تعداد مشاهده: 412
تعداد دریافت فایل: 149