تولید برگر تلفیقی از گوشت ماهی کیلکا و کپور نقره ای

نوع رسانه: دستوالعمل اجرایی
کلیدواژگان / برچسب ها :
کیلکا ماهی
موسسه / مرکز/ سازمان: موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور
تعداد صفحات: 11
تاریخ انتشار: 1396
امتیاز دهی
آمار
تعداد مشاهده: 344
تعداد دریافت فایل: 182