تولید خمیر ماهی آماده مصرف از کوشت چرخ کرده ماهی کیلکا و کپور نقره ای

نوع رسانه: دستوالعمل اجرایی
کلیدواژگان / برچسب ها :
ماهی کیلکا
موسسه / مرکز/ سازمان: موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور
تعداد صفحات: 3
تاریخ انتشار: 1396
امتیاز دهی
آمار
تعداد مشاهده: 333
تعداد دریافت فایل: 129