تولید سوریمی از گوشت چرخ کرده ماهیان دریایی و پرورشی

نوع رسانه: دستوالعمل اجرایی
کلیدواژگان / برچسب ها :
سوریمی
موسسه / مرکز/ سازمان: موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور
تعداد صفحات: 19
تاریخ انتشار: 1396
امتیاز دهی
آمار
تعداد مشاهده: 324
تعداد دریافت فایل: 237