تولید کیلکای سوخاری با استفاده از لعاب معمولی و لعاب تمپورا

نوع رسانه: دستوالعمل اجرایی
کلیدواژگان / برچسب ها :
کیلکای سوخاری
موسسه / مرکز/ سازمان: موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور
تعداد صفحات: 4
تاریخ انتشار: 1396
امتیاز دهی
آمار
تعداد مشاهده: 327
تعداد دریافت فایل: 124