دستورالعمل انتخاب و آماده سازی فرآورده های دریایی

نوع رسانه: دستوالعمل اجرایی
نویسنده : خانم مینا احمدی
کلیدواژگان / برچسب ها :
فرآورده دریایی
موسسه / مرکز/ سازمان: موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور
تعداد صفحات: 4
تاریخ انتشار: 1396
امتیاز دهی
آمار
تعداد مشاهده: 370
تعداد دریافت فایل: 159