روشهای حمل و نقل ماهیان گرم آبی

نوع رسانه: دستوالعمل اجرایی
کلیدواژگان / برچسب ها :
ماهیان گرم آبی
موسسه / مرکز/ سازمان: موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور
تعداد صفحات: 3
تاریخ انتشار: 1396
امتیاز دهی
آمار
تعداد مشاهده: 460
تعداد دریافت فایل: 285