ماندگاری فرآورده دودی گرم ماهی کیلکا در بسته بندی معمولی، وکیوم و اتمسفر اصلاح شده و بررسی تغییرات خصوصیات کیفی وتعیین عمرآن

نوع رسانه: دستوالعمل اجرایی
کلیدواژگان / برچسب ها :
ماهی دودی
موسسه / مرکز/ سازمان: موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور
تعداد صفحات: 11
تاریخ انتشار: 1396
امتیاز دهی
آمار
تعداد مشاهده: 376
تعداد دریافت فایل: 309