بالشتک مرکبات و روش های کنترل آن در باغهای شمال ایران

نوع رسانه: نشریه ترویجی
کلیدواژگان / برچسب ها :
آفات مرکبات
تعداد صفحات: 16
نوبت چاپ: اول
تاریخ انتشار: 1387
امتیاز دهی
آمار
تعداد مشاهده: 79
تعداد دریافت فایل: 79