پرورش قارچ صدفی-

نوع رسانه: نشریه ترویجی
موضوعات :
قارچ های خوراکی
کلیدواژگان / برچسب ها :
قارچ صدفی / کمپوست
تعداد صفحات: 16
نوبت چاپ: اول
تاریخ انتشار: 1389
امتیاز دهی
آمار
تعداد مشاهده: 181
تعداد دریافت فایل: 222