خاک ورزی حفاظتی در مناطق خشک و لزوم آن در کشاورزی

نوع رسانه: نشریه ترویجی
موضوعات :
کشاورزی حفاظتی
تعداد صفحات: 50
نوبت چاپ: اول
تاریخ انتشار: 1388
امتیاز دهی
آمار
تعداد مشاهده: 329
تعداد دریافت فایل: 251