آفات و بیماریهای مهم ذرت در استان یزد

نوع رسانه: نشریه ترویجی
کلیدواژگان / برچسب ها :
آفات و بیماریهای ذرت
تعداد صفحات: 16
نوبت چاپ: اول
تاریخ انتشار: 1385

مهمترین آفات ذرت در استان یزد و روشهای کنترل را اشاره می نماید .
امتیاز دهی
آمار
تعداد مشاهده: 149
تعداد دریافت فایل: 120