بادام کاشت ،داشت و برداشت

نوع رسانه: نشریه ترویجی
کلیدواژگان / برچسب ها :
کاشت بادم
تعداد صفحات: 20
نوبت چاپ: اول
تاریخ انتشار: 1384

ارائه مطلب به زبانی ساده وگویا در سه مرحله کاشت ، داشت و برداشت با ذکر منابع .
امتیاز دهی
آمار
تعداد مشاهده: 294
تعداد دریافت فایل: 392