بهداشت در کشاورزی

نوع رسانه: نشریه ترویجی
موضوعات :
سایر
نویسنده : خانم رزا قوچانی
کلیدواژگان / برچسب ها :
بهداشت در کشاورزی
تعداد صفحات: 20
نوبت چاپ: اول
تاریخ انتشار: 1388

حاوی توضیحاتی به زبان ساده در خصوص بهداشت در کشاورزی و عوامل مختلف اعم از فیزیکی ، شیمیائی ،انسانی و..... می باشد .
امتیاز دهی
آمار
تعداد مشاهده: 72
تعداد دریافت فایل: 45