معرفی آبیاری میکرو در باغات مرکبات-

نوع رسانه: نشریه ترویجی
موضوعات :
آبیاری تحت فشار
تعداد صفحات: 18
نوبت چاپ: اول
تاریخ انتشار: 1384
امتیاز دهی
آمار
تعداد مشاهده: 20
تعداد دریافت فایل: 19