کم آبی در باغ های مرکبات و راههای مقابله با آن

نوع رسانه: نشریه ترویجی
کلیدواژگان / برچسب ها :
آبیاری باغات/ مرکبات
تعداد صفحات: 22
نوبت چاپ: اول
تاریخ انتشار: 1389
امتیاز دهی
آمار
تعداد مشاهده: 97
تعداد دریافت فایل: 82