آشنایی و نحوه مبارزه با نماتد سیست چغندرقند

نوع رسانه: نشریه ترویجی
نویسنده : صدیقه فاطمی
تعداد صفحات: 9
نوبت چاپ: دوم
تاریخ انتشار: 1394
امتیاز دهی
آمار
تعداد مشاهده: 1,054
تعداد دریافت فایل: 891