مگس خربزه و راههای مبارزه با آن

نوع رسانه: نشریه ترویجی
موضوعات :
گیاهپزشکی
تعداد صفحات: 15
نوبت چاپ: اول
تاریخ انتشار: 1388
امتیاز دهی
آمار
تعداد مشاهده: 646
تعداد دریافت فایل: 790