تغذیه عملی گاوهای شیری

نوع رسانه: نشریه ترویجی
موضوعات :
دام سنگین
کلیدواژگان / برچسب ها :
تغذیه گاو
تعداد صفحات: 24
نوبت چاپ: اول
تاریخ انتشار: 1386

افزایش شیر تولیدی سالانه گاو منجر به افزایش نیاز غذائی آنها در طول دوره رشد شده است برای دستیابی به تولید بالاتر در هردوره شیردهی و انجام زایش های مرتب بعدی گاودار مجبور است برای مدیریت تغذیه این حیوان دقت بیشتری اعمال نماید مطالعه این نشریه موارد یاد شده را به دانش دامداران می افزاید .
امتیاز دهی
آمار
تعداد مشاهده: 250
تعداد دریافت فایل: 799