گندم شانگهای

نوع رسانه: بروشور
موضوعات :
غلات
کلیدواژگان / برچسب ها :
ارقام گندم
تعداد صفحات: 6
نوبت چاپ: اول
تاریخ انتشار: 1388
امتیاز دهی
آمار
تعداد مشاهده: 63
تعداد دریافت فایل: 39