تشخیص میدانی کفال پوزه باریک و کفال طلایی

نوع رسانه: بروشور
موسسه / مرکز/ سازمان: موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور
تاریخ انتشار: 1396

موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور
پژوهشکده آبزی پروری آب های داخلی (بندر انزلی)
امتیاز دهی
آمار
تعداد مشاهده: 401
تعداد دریافت فایل: 154