روش های ساده کاهش خسارت خشکی و خشکسالی در روستاهای ایران

نوع رسانه: نشریه ترویجی
موضوعات :
سایر
کلیدواژگان / برچسب ها :
خشکی
تعداد صفحات: 2
نوبت چاپ: اول
تاریخ انتشار: 1386

این نشریه حاوی نکاتی در خصوص مقابله با خشکی و خشکسالی می باشد مسائلی از قبیل درجه حرارت ، اقلیم خشک ، تبخیر از سطح خاک جلوگیری از اتلاف آب بیان شده است .
امتیاز دهی
آمار
تعداد مشاهده: 106
تعداد دریافت فایل: 75