نقش تغذیه بهینه بر کنترل آتشک (Fire blight) گلابی

نوع رسانه: نشریه فنی
موضوعات :
آب و خاک
کلیدواژگان / برچسب ها :
کنترل آتشک
تاریخ انتشار: 1384
امتیاز دهی
آمار
تعداد مشاهده: 56
تعداد دریافت فایل: 29