توسعه و احداث باغات با ارقام برتر سنجد قاضی جهان (حاج حسین، قزل ایده، دره وار)

نوع رسانه: اطلاعیه
کلیدواژگان / برچسب ها :
دریاچه ارومیه، سنجد ، رقم
تعداد صفحات: 1
تاریخ انتشار: 1396

مطالب فوق در تالار یافته های تحقیقاتی سایت مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان آذربایجان شرقی به منظور توصیه های کارشناسی برای کارشناسان پهنه بار گذاری شده است.
امتیاز دهی
آمار
تعداد مشاهده: 345
تعداد دریافت فایل: 289