ضرورت کوددهی پتاسیم در سیب زمینی (افزایش محصول با بهبود کیفیت)

نوع رسانه: نشریه فنی
کلیدواژگان / برچسب ها :
کوددهی پتاسیم
موسسه / مرکز/ سازمان: موسسه تحقیقات خاک و آب
تاریخ انتشار: 1384
امتیاز دهی
آمار
تعداد مشاهده: 226
تعداد دریافت فایل: 150