ضرورت کوددهی پتاسیم در چغندرقند (افزایش محصول با بهبود کیفیت خاک)

نوع رسانه: نشریه فنی
موسسه / مرکز/ سازمان: موسسه تحقیقات خاک و آب
تاریخ انتشار: 1384
امتیاز دهی
آمار
تعداد مشاهده: 223
تعداد دریافت فایل: 130