مشخصات زراعی و ظاهری و توصیه های فنی ارقام گندم و جو قابل کشت در استان خوزستان

نوع رسانه: نشریه ترویجی
موضوعات :
غلات
تاریخ انتشار: 1394
امتیاز دهی
آمار
تعداد مشاهده: 185
تعداد دریافت فایل: 140