کارکرد دریچه های ورودی هوا "اینلت" در سالن های پرورش مرغ گوشتی

نوع رسانه: بروشور
موضوعات :
طیور
تعداد صفحات: 6
نوبت چاپ: اول
تاریخ انتشار: 1392
امتیاز دهی
آمار
تعداد مشاهده: 177
تعداد دریافت فایل: 176