چگونگی استفاده از سمپاش پشتی در مزارع برنج

نوع رسانه: نشریه ترویجی
کلیدواژگان / برچسب ها :
سمپاشی
تعداد صفحات: 17
نوبت چاپ: اول
تاریخ انتشار: 1380
امتیاز دهی
آمار
تعداد مشاهده: 80
تعداد دریافت فایل: 83