آشنایی با بیماری های مهم طیور بومی

نوع رسانه: نشریه ترویجی
موضوعات :
کرم ابریشم
نویسنده : دکتر حسن بخردی
کلیدواژگان / برچسب ها :
بیماری های طیور
تعداد صفحات: 22
نوبت چاپ: اول
تاریخ انتشار: 1396
امتیاز دهی
آمار
تعداد مشاهده: 137
تعداد دریافت فایل: 116