آتشک گلابی و معرفی چند بیماری مهم باکتریایی

نوع رسانه: کتاب
شابک: 978-6002473813
نوبت چاپ: اول
تاریخ انتشار: 1393

شماره کتابشناسی ملی: 3516879
امتیاز دهی
آمار
تعداد مشاهده: 167
تعداد دریافت فایل: 236