فرآوری بذر پنبه

نوع رسانه: نشریه فنی
موضوعات :
گیا هان صنعتی
نویسنده : آیدین حمیدی
کلیدواژگان / برچسب ها :
پنبه
تاریخ انتشار: 1396
امتیاز دهی
آمار
تعداد مشاهده: 355
تعداد دریافت فایل: 150