تب شالیزار (لپتوسپیروزیس)

نوع رسانه: نشریه ترویجی
موضوعات :
بیماری های دام
کلیدواژگان / برچسب ها :
لپتوسپیروزیس
تعداد صفحات: 21
نوبت چاپ: اول
تاریخ انتشار: 1387
امتیاز دهی
آمار
تعداد مشاهده: 15
تعداد دریافت فایل: 29