راهنمای اجرای آزمون های تمایز، یکنواختی و پایداری ارقام گردو (Juglans regia L.) ژنو ، سال 1999

نوع رسانه: نشریه فنی
موضوعات :
میوه خشک و پسته
نویسنده : سعید حاجیلویی
تاریخ انتشار: 1396
امتیاز دهی
آمار
تعداد مشاهده: 394
تعداد دریافت فایل: 152