معرفی و راهنمایی کشت سیب زمینی (باتا)

نوع رسانه: نشریه ترویجی
موضوعات :
سبزی و صیفی
تعداد صفحات: 42
نوبت چاپ: اول
تاریخ انتشار: 1390
امتیاز دهی
آمار
تعداد مشاهده: 341
تعداد دریافت فایل: 271