درخت پکان (گردوی گرمسیری)

نوع رسانه: نشریه فنی
موضوعات :
میوه خشک و پسته
تعداد صفحات: 26
تاریخ انتشار: 1396
امتیاز دهی
آمار
تعداد مشاهده: 220
تعداد دریافت فایل: 307